Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Aanpassing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Voor werknemers die werken voor een BV of NV waarin zij of hun partner directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn, geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt op welk bedrag het loon van de dga minimaal gesteld moet worden. Dit bedrag is gebaseerd op wat in het economische verkeer gebruikelijk is bij vergelijkbare dienstbetrekkingen van gewone werknemers. Als dit bedrag hoger is dan € 44.000,- (bedrag 2014) mag de dga de doelmatigheidsmarge toepassen. Dit betekent dat de DGA het loon 30% lager mag stellen, maar niet lager dan € 44.000,-. Deze doelmatigheidsmarge van 30% wordt met ingang van 1 januari 2015 verlaagd naar 25%. Hierdoor wordt het verschil tussen dga’s en andere werknemers kleiner.

Comments are closed.