Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Wiebes: tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning wordt niet verlengd

De tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning zal niet worden verlengd. Dat antwoordt staatssecretaris Wiebes (Financiën) op vragen van het Tweede Kamerlid Bashir (SP). Minister Dijsselbloem van Financiën liet zich half augustus 2014 al ontvallen dat verlenging van de verruimde schenkingsvrijstelling wat hem betreft niet aan de orde was.

Wiebes geeft aan dat de verruimde vrijstelling een eenmalige crisismaatregel is waarmee is beoogd om extra middelen voor de financiering van een koopwoning of aflossing van een eigenwoningschuld te genereren. Hiermee is een impuls gegeven aan de woningverkoop in een periode van crisis op de woningmarkt. Op dit moment vertoont de woningmarkt tekenen van herstel. Verlenging van de verruimde vrijstelling zou in deze markt volgens Wiebes verstorend kunnen gaan werken. Per 1 januari 2015 zal de reguliere verhoogde vrijstelling weer gelden voor schenkingen van ouders aan kinderen, waarbij een maximum geldt van € 52.752 (rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie).

Dat de tijdelijke regeling een groot succes is, blijkt uit het feit dat in de raming is uitgegaan van 20.000 schenkingen voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014, terwijl de Belastingdienst circa 50.000 aangiftes schenkbelasting heeft ontvangen die betrekking hebben op de tijdelijk verruimde vrijstelling. Hierbij merkt Wiebes op dat ook een lager bedrag dan het vrijstellingsbedrag kan worden geschonken en de schenking dus ook lager kan zijn dan het bedrag van de vrijstelling in 2013 (€ 51.407). Exacte realisatiecijfers zullen pas beschikbaar komen nadat de aangiftegegevens zijn verwerkt in de geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst. In de loop van 2015 zal duidelijk worden in welke mate in 2014 een beroep is gedaan op de tijdelijk verruimde vrijstelling en voor welk bedrag men een beroep heeft gedaan op de vrijstelling. Op dit moment valt daar geen betrouwbare prognose van te geven, aldus Wiebes.

Comments are closed.