Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Let op: Meld sinds 1 april 2022 weer tijdig uw betalingsonmacht

Sinds 1 april 2022 is de mogelijkheid tot het verzoeken van bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege corona komen te vervallen. Tot 1 april werd een dergelijk verzoek van een besloten vennootschap (BV) automatisch beschouwd als een “melding betalingsonmacht”. Nu sinds 1 april geen verzoek meer kan worden gedaan voor bijzonder uitstel, zal er weer een afzonderlijke melding betalingsonmacht moeten worden verricht door de bestuurder van de BV indien belastingen niet tijdig kunnen worden voldaan. U dient de melding dan uiterlijk binnen 14 dagen te verrichten nádat de belastingen uiterlijk waren verschuldigd. Indien u niet tijdig deze melding verricht, en uw vennootschap gaat daarna failliet, dan heeft de belastingdienst het recht deze achterstallige belastingen te verhalen op de bestuurder in prive. Meld dus op tijd betalingsonmacht indien uw BV vanaf 1 april 2022 nieuwe aanslagen omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd kan betalen. U kunt de melding doen met het formulier achter deze link: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding_betalingsonmacht_belastingen_en_premies_ov941z13fol.pdf

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.