Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
 • mijn administratie in goede handen
 • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Voorjaarsnota 2022: lastenverhoging voor ondernemers en vermogenden

Onlangs publiceerde het kabinet de voorjaarsnota voor 2022. De voorjaarsnota zorgt voor een forse lastenverhoging voor vermogenden en bedrijven. In aanloop naar Prinsjesdag zal het kabinet kijken naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan brengen. Hieronder lees je meer over de mogelijke maatregelen.

 • De eerste schijf voor de vennootschapsbelasting van 15% wordt vanaf 2023 weer verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betaal je als bedrijf eerder het hoge tarief van 25,8%
 • In box 2 worden vanaf 2024 twee schrijven geïntroduceerd: 26% voor de eerste € 67.000 euro aan inkomsten per persoon per jaar en een tarief van 29,5% voor het meerdere
 • De doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon heeft tot gevolg dat het loon voor een DGA lager gesteld mag worden dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de DGA. Deze marge wordt verlaagd van 25% naar 15%
 • Voor box 3 gaat de eerder aangekondigde verhoging van het heffingsvrij vermogen naar € 80.000 niet door. Dit blijft circa € 50.000 per persoon
 • De bezwaarmakers binnen het box 3-arrest worden gecompenseerd op basis van de spaarvariant. Ook voor alle nog niet-definitieve aanslagen zal herstel plaats vinden
 • Naast het box 1 inkomen gaat ook het box 2 en box 3 inkomen meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting.
 • De verhoging van de ouderenkorting wordt teruggedraaid
 • De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft. Vanaf 2023 is geen fiscaal gefaciliteerde opbouw meer mogelijk. Reeds opgebouwde FOR wordt op basis van de huidige regels afgewikkeld
 • Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt in 2023 verhoogd van 8% naar 10,1% in plaats van de aangekondigde 9%. Deze verhoging geldt niet voor de aankoop van een eigen woning. Daarvoor blijft het tarief 2% (of 0% voor starters)
 • De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding (van € 0,19 naar € 0,23 per km) gaat stapsgewijs in per 2023 (een jaar eerder). Vanaf 2023 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding eerst € 0,21 per km en vanaf 2024 wordt het € 0,23 per km

Het is nog niet bekend of deze plannen ook echt daadwerkelijk worden ingevoerd. Ze moeten nog worden omgezet in wetsvoorstellen en dan worden aangenomen door het parlement. Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.