Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Middeling wordt afgeschaft

De komende weken zullen we u regelmatig informeren over de nieuwe kabinetsplannen voor 2023 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd. Zo heeft het kabinet besloten om de mogelijkheid tot middeling af te schaffen.

Bij sterk wisselende inkomens uit werk en woning (box 1) kan over een tijdvak van 3 aaneengesloten jaren worden gemiddeld. Dit houdt in dat de inkomstenbelasting in die 3 jaar wordt herrekend naar het gemiddelde inkomen en het verschil met de reeds afgedragen inkomstenbelasting zal worden terugbetaald met inachtneming van een drempel van € 545. Met ingang van 2023 komt deze middelingsregeling te vervallen. Het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden betreft dan 2022-2023-2024.

Bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting beoordelen wij uiteraard of middeling u voordeel oplevert.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.