Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Wijziging belastingheffing box 2 (dividendbelasting)

De komende weken zullen we u regelmatig informeren over de nieuwe kabinetsplannen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd. Zo heeft het kabinet aangekondigd om per 1 januari 2024 de belastingheffing in box 2 te wijzigen.

Momenteel wordt inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals dividenden die uit een BV (minimaal 5%-belang) worden genoten, belast tegen 26,9% in box 2. Met ingang van 1 januari 2024 gaat dit echter veranderen. Dan zal er sprake zijn van 2 belastingschijven met een progressief karakter.

Tot een bedrag van € 67.000 per jaar zal het percentage 24,5% gaan bedragen en al het meerdere wordt tegen 31% belast.

Het kan dus verstandig zijn om een dividenduitkering tot € 67.000 door te schuiven naar 2024 voor zover er geen andere uitkering in 2024 staat gepland. Dit voordeel (2,4% x € 67.000) kan bij fiscaal partnerschap dubbel worden genoten.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.