Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

Uitfaseren fiscale oudedagsvoorziening (FOR)

De komende weken zullen we u regelmatig informeren over de nieuwe kabinetsplannen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd. Zo heeft het kabinet aangekondigd om per 1 januari 2023 de FOR af te willen schaffen.

Momenteel hebben ondernemers in de inkomstenbelasting bij het opstellen van de aangifte onder voorwaarden de mogelijkheid om binnen hun onderneming een fictief spaarpotje op te bouwen, waarbij de inleg in aftrek genomen mag worden op de winst die dan later wel gebruikt behoort te worden om daadwerkelijk een lijfrente aan te kopen.

Deze opbouw wordt met ingang van het belastingjaar 2023 niet langer mogelijk.

De reeds opgebouwde FOR blijft echter behouden en zal volgens de huidige regelgeving worden afgewikkeld.

Het kan raadzaam zijn om in uw aangifte van 2022 nog éénmaal van deze faciliteit gebruik te maken. Externe pensioenopbouw blijft ook ná 2022 mogelijk en kan u fiscaal in aftrek blijven nemen binnen de jaar- en reserveringsruimte.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.