Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Rente op restschuld niet meer aftrekbaar vanaf 1 januari 2018

Verkocht u uw woning tussen 28 oktober 2012 en 31 december 2017 voor een lagere prijs dan uw eigenwoning schuld, dan mag u de rente en financieringskosten van deze restschuld maximaal 15 jaar in aftrek brengen.

Door de verbetering van de huizenmarkt schaft de staatssecretaris van Financiën deze regelgeving per 31 december 2017 af. Dit heeft tot gevolg dat mensen die met een restschuld achterblijven na de verkoop van hun woning ná die datum, de rente en financieringskosten met betrekking tot deze restschuld niet meer in aftrek mogen brengen. Voor iedereen waarvoor de regeling reeds gold, mag ook na 1 januari 2018 de rente in aftrek brengen tot maximaal 15 jaar vanaf het moment van verkoop.

Mocht u voornemens zijn uw woning te verkopen en verwacht u daarbij achter te blijven met een restschuld, dan kan het verstandig zijn om de verkoop te regelen vóór 31 december 2017. Alleen dan blijft de aftrekmogelijkheid voor de rente op de restschuld behouden voor de komende 15 jaar.

Comments are closed.