Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Is het verlaagde bijtellingspercentage voor de auto ook na 1 juli 2017 nog van toepassing?

Met ingang van 1 juli 2017 zijn de voorwaarden voor de bijtellingspercentages voor personenauto’s wederom gewijzigd. Mogelijk wordt jouw verlaagde bijtelling van 14% of 20% vanaf 1 juli 2017 verhoogd naar 25%. Voor auto’s met een datum 1e tenaamstelling (DET) vóór 1 juli 2012 en een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer, waarbij de auto van eigenaar is gewisseld op of na 1 juli 2012, geldt een bijtellingspercentage van 25% vanaf 1 juli 2017. Is de auto niet van eigenaar gewisseld, dan geldt het verlaagde bijtellingspercentage tot en met 31 december 2018.

Voor alle andere auto’s geldt het verlaagde bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de DET valt. Daarna zijn de op dat moment geldende normen bepalend voor de hoogte van het bijtellingspercentage. Is op dat moment geen verlaagde bijtelling van toepassing, dan is de bijtelling 25% voor auto’s met een DET vóór 1 januari 2017.

 

Comments are closed.