Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Begeleiding
van start
tot verkoop!’

Verdere opschorting handhaving Wet DBA

De handhaving van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) is verder opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018. Deze verlenging van een half jaar is het gevolg van de ontevredenheid en onvolledigheid van de arbeidswetgeving. Over een eventuele aanpassing zal het nieuwe kabinet moeten beslissen. De opschorting van de handhaving houdt in dat zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen kunnen krijgen in het geval er achteraf sprake is van een dienstbetrekking. Uitzondering hierop zijn de kwaadwillende (opzet, fraude of zwendel).

 

In de tussentijd kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de modelovereenkomsten. De Belastingdienst geeft ook aan dat zelf opgestelde overeenkomsten in verband met de opschorting niet voorgelegd hoeven te worden. Indien een overeenkomst toch wordt aangeboden, zal de Belastingdienst deze overigens wel beoordelen.

 

Comments are closed.