Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Steun aan gedupeerde MKB-bedrijven door coronavirus

Ondernemers die in financiële problemen komen door het coronavirus, krijgen de mogelijkheid om uitstel van betaling van hun belastingschulden (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting) aan te vragen bij de Belastingdienst. Hiervoor dient wel schriftelijk aangetoond te worden dat de problemen zijn toe te rekenen aan het coronavirus.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Financien dienen aan de uitvoering van deze maatregel nog wel gevolg te geven.

Indien gewenst helpen wij jullie uiteraard graag bij het verzoek om uitstel van betaling zodra deze mogelijkheid zich aanbiedt.

Comments are closed.