Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Werktijdverkorting aanvragen

Wanneer door buitengewone gebeurtenissen zoals het Corona virus onvoldoende werk beschikbaar is kunt u een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Hiermee kunt u voor de niet gewerkte uren een tijdelijke uitkering op basis van de WW aanvragen bij het UWV. Om hiervoor in aanmerking te komen moet tussen 2 weken tot 24 weken minimaal 20% minder werk beschikbaar zijn binnen de gehele onderneming. De regeling is niet van toepassing voor oproep- en uitzendkrachten. De aangevraagde vergunning geldt voor 6 weken en kan verlengd worden tot maximaal 24 weken. Pas na ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting kan een WW uitkering aangevraagd worden. Vraag de vergunning dus zo snel mogelijk aan! U meldt de ontvangst van de vergunning bij het UWV, u kunt dan een WW uitkering voor uw personeel aanvragen. Deze zal worden overgemaakt op uw rekeningnummer. De werknemers blijven gewoon bij u in dienst. Voor aanvullende informatie en het aanvragen van de vergunning en de WW-uitkering zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Comments are closed.