Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Storing belastingdienst bij het verwerken van aangiften BTW 2e kwartaal 2021

Naar nu blijkt, geldt ten aanzien van een nog onbekend aantal tijdig ingediende aangiften omzetbelasting over juni of het 2e kwartaal 2021 dat deze niet of niet juist door de belastingdienst in haar systemen zijn verwerkt. Mogelijk ontvangt u daarom een onterechte naheffingsaanslag met dagtekening 28 augustus 2021 vanwege een vermeend aangifteverzuim. We adviseren u daarover met ons contact op te nemen en deze naheffingsaanslag niet te voldoen. De belastingdienst heeft op haar website de fout erkend en toegezegd alle onterechte naheffingsaanslagen binnen een aantal weken te corrigeren. Hieronder treft u het bericht aan.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/ten-onrechte-verzonden-naheffingsaanslag-omzetbelasting-2e-kwartaal-of-juni-2021

Comments are closed.