Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Tijdelijke verlaging gebruikelijk loon 2020 mogelijk voor DGA vanwege coronavirus

Indien de coronacrisis grote negatieve gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van uw BV, kunt u als DGA gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon overeenkomen met uw BV.

Let wel, het is niet mogelijk het reeds over 2020 genoten loon terug te draaien. Enkel voor toekomstige maanden mag het loon verlaagd worden.

Aan het eind van 2020 (of indien het dienstverband eerder eindigt) hoeft het gebruikelijk loon pas daadwerkelijk vastgesteld (en in de aangifte loonheffingen vermeld) te worden, zodat rekening kan worden gehouden met de impact van de crisis. Als dan blijkt dat de BV te weinig loon heeft betaald, moet de BV over het verschil alsnog loonheffing afdragen.

Het is in dit geval niet nodig dit vooraf met de Belastingdienst af te stemmen.

Comments are closed.