Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Update mogelijkheden bijzonder uitstel van belastingen

Vanaf heden kan bij de belastingdienst eenvoudig om bijzonder uitstel van betaling worden verzocht voor een periode van 3 maanden. U vraagt daarmee automatisch in één keer betalingsuitstel aan voor alle hieronder genoemde belastingen. Blijf echter wel op tijd aangifte doen. En wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

U kunt bijzonder uitstel van betaling krijgen van drie maanden voor alle aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen.

Nadat de belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, mag u de betaling van deze belastingaanslagen 3 maanden uitstellen. Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen legt de belastingdienst de invordering stil. Het is dus niet nodig voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen.

Het kan zijn dat u in eerste instantie een (naheffings)aanslag met verzuimboete krijgt als u de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd heeft betaald. Vraagt u vervolgens echter betalingsuitstel aan, dan draait de belastingdienst de verzuimboete terug. U hoeft deze boete dus niet te betalen, een apart bezwaarschrift is niet nodig.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Zolang uw openstaande belastingaanslagen minder dan € 20.000 bedragen, kunt u uitstel vragen door aan de belastingdienst een brief te richten en in uw verzoek de omstandigheden en gevolgen aan te geven waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen.

Bedragen uw openstaande belastingaanslagen inmiddels meer dan € 20.000 en wenst u langer dan drie maanden uitstel? In dat geval dient uw verzoek vergezeld te gaan van een verklaring van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Wij staan u indien nodig hierin uiteraard graag bij en kunnen desgewenst de derde-deskundige verklaring voor u verzorgen. Neem in dat geval contact met ons op.

Comments are closed.