Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

TOZO 3 regeling voor u van toepassing?

Nu steeds meer sectoren weer worden geraakt door de laatste lockdown, is het belangrijk nog eens opnieuw te kijken naar de TOZO regeling. Achter bijgaande hyperlink https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/aanvragen is helder uiteengezet wanneer je in aanmerking komt, hoe je jouw netto inkomen moet berekenen, en tot wanneer je TOZO – met terugwerkende kracht – kunt aanvragen. Zo is inmiddels ook duidelijk geworden onder welke voorwaarden DGA’s in aanmerking kunnen komen voor TOZO. Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.