Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Webmodule kwalificatie arbeidsrelatie van start

Op 11 januari 2021 is de eerder aangekondigde pilot met een webmodule voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie gestart. Na afloop van deze pilot volgt de striktere handhaving van de regels voor zzp’ers. Dit gebeurt niet vóór 1 oktober 2021.

De positie van zelfstandigen staat al lange tijd ter discussie. Sommige zzp’ers zijn schijnzelfstandig; hun relatie met een opdrachtgever voldoet aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst (loon, gezagsverhouding en het verrichten van persoonlijke arbeid). Het kabinet heeft in de afgelopen jaren maatregelen proberen te nemen, maar deze strandden telkens vroegtijdig. Een plan dat nog wel in ontwikkeling is, is deze webmodule voor de beoordeling van een arbeidsrelatie.

De webmodule is een online vragenlijst voor kwalificatie van de arbeidsrelatie. Door de vragen in te vullen, moet voor de twee partijen bij een arbeidsrelatie duidelijk worden of zij opdrachtgever en opdrachtnemer zijn van elkaar of werkgever en werknemer, en dus ook of er loonheffingen verschuldigd zijn of niet. Bij de pilot voor de webmodule vullen partijen vrijwillig en anoniem de vragenlijst in. Daaruit volgt een indicatie van de arbeidsrelatie. Er zijn drie opties: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht, er zijn sterke aanwijzingen voor een (fictieve) dienstbetrekking of er is geen oordeel mogelijk. Tijdens de pilot heeft zo’n uitkomst geen juridische status; het dient vooral ter voorlichting.

De pilot zal in ieder geval zes maanden duren, waarna een evaluatie volgt. Op basis van die evaluatie neemt het kabinet een beslissing over het vervolg van de webmodule. De bewindslieden bekijken dan ook op welk moment de striktere handhaving bij schijnzelfstandigheid wordt opgestart. De handhaving start in ieder geval niet vóór 1 oktober 2021. Daarmee wordt de handhaving opnieuw uitgesteld. De Belastingdienst handhaaft voorlopig alleen als blijkt dat een opdrachtgever opzettelijk voor schijnzelfstandigheid heeft gezorgd of aanwijzingen van de fiscus niet opvolgt. In de tussentijd wil het kabinet een ‘breed maatschappelijk gesprek’ over arbeidsrelaties voortzetten. De inzichten die hieruit voortkomen, kunnen gebruikt worden voor regulering van de arbeidsmarkt.

U kunt de webmodule hier vinden: https://ondernemersplein.kvk.nl/webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie/. Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.