Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Uitstel beperkte vermogenstoets Tozo tot april 2021

Vanwege de landelijke coronamaatregelen die op 28 september 2020 door het kabinet zijn aangekondigd, is besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021.Het kabinet wil zelfstandig ondernemers in deze tijd, waarin extra maatregelen nodig zijn, ruimhartig blijven ondersteunen. Daarbij past een aanscherping voor de Tozo-uitkering per 1 oktober niet.

Het kabinet kondigde daarom aan de beperkte vermogenstoets niet per die datum in te laten gaan. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

De datum 1 april 2021 is vastgesteld in goed overleg met de VNG, Divosa en gemeenten. Dit geeft gemeenten namelijk de ruimte om per 1 januari 2021 de ondersteuning van zelfstandig ondernemers bij heroriëntatie zorgvuldig ter hand te nemen en voorkomt dat gemeenten in de drukke decembermaand voorbereidingen moeten treffen voor een nieuw aanvraagtijdvak.

Bovendien, zo benadrukken gemeenten, geeft dit voor een aanzienlijke periode zekerheid aan zelfstandigen. Met invoering van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 wordt een stap gezet richting het reguliere vangnet van de Participatiewet.

Bij vragen over het bovenstaande helpt het team van Heijmans & Partners u graag verder. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Comments are closed.