Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Verdwijning Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Als de Eerste Kamer in navolging van de Tweede Kamer akkoord gaat met het wetsvoorstel zal de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) met ingang van 1 januari 2016 verdwijnen voor alle zzp’ers. Hiervoor in de plaats komen modelovereenkomsten die door verschillende brancheverenigingen opgesteld zullen worden. De overeenkomsten worden afgestemd met de Belastingdienst.

Geadviseerd wordt dan om met één van deze modelovereenkomsten te gaan werken met de opdrachtgever(s). Als de arbeidsrelatie ook feitelijk conform de overeenkomst wordt nageleefd, dan blijft de zelfstandigheid behouden. Mocht dit niet het geval zijn, dan is de opdrachtgever alsnog verplicht om loonheffingen af te dragen.

Voor reeds bestaande overeenkomsten bestaat de mogelijkheid om deze vanaf heden voor te leggen aan de Belastingdienst. Zij geven uitsluitsel of de werkgever loonheffingen moet inhouden en afdragen.

De overeenkomsten sluiten echter alleen de loonheffingen uit. Of sprake is van ondernemerschap of resultaat uit overige werkzaamheden wordt pas bij de aangifte inkomstenbelasting beoordeeld.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

Comments are closed.