Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Verhoging normbedrag gebruikelijk loon 2024

Met ingang van 1 januari stijgt het normbedrag gebruikelijk loon van een DGA naar € 56.000 (2023: € 51.000). Het normbedrag gebruikelijk loon is het minimale salaris dat een DGA moet verdienen voor zijn werkzaamheden in fulltime dienstverband.

Overigens moet het salaris vastgesteld worden op het hoogste van de volgende drie bedragen:

  • het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam;
  • het normbedrag van € 56.000;

Voor het vaststellen van een lager salaris adviseren wij schriftelijke afstemming met de Belastingdienst.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.