Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Onze
administratie

in goede
handen!’

Voorkom hoge belastingrente

Met ingang van 1 januari 2024 heeft de Belastingdienst de verschuldigde belastingrente voor de vennootschapsbelasting verhoogd van 8% naar 10%. Voor de inkomstenbelasting steeg de belastingrente van 6% naar 7,5%.

Belastingrente wordt berekend over aanslagen welke na 1 juli (2024) volgend op het betreffende belastingjaar (2023) worden opgelegd tot zes weken na dagtekening van die aanslag. Dit is een vervelende kostenpost, die ondanks het opleggen van de aanslag na 1 juli wel voorkomen kan worden.

Om te voorkomen dat u achteraf belastingrente bent verschuldigd is het zaak om uiterlijk vóór 1 mei 2024 een voorlopige aanslag aan te vragen voor het aangiftejaar 2023. Deze aanslag zal dan vóór 1 juli 2024 worden opgelegd en ook verschuldigd zijn binnen zes weken na dagtekening.

Bij het ontbreken van voldoende financiële middelen is het ook verstandig om desnoods een gedeeltelijke voorlopige aanslag aan te vragen om in ieder geval zoveel mogelijk belastingrente te voorkomen.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.