Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar mogelijk

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van 5 naar 7 jaar. Ook wordt het mogelijk voor ondernemers om eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand. Met de verlenging wil het kabinet ondernemingen helpen die financieel gezond zijn en te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen. Wel verbindt het kabinet voorwaarden aan de verlenging, om te voorkomen dat ondernemingen die de verlenging niet nodig hebben er gebruik van maken. Een drietal groepen komt niet in aanmerking voor extra verlening van de betalingsregeling:

  1. Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan.
  2. Bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt.
  3. Bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Ondernemers starten vanaf 1 oktober dit jaar met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19 pandemie hebben opgebouwd. Het tijdelijk uitstel van belastingbetaling was onderdeel van het coronasteunpakket.

Wanneer je als bedrijf in aanmerking wilt komen voor een verlengde betalingsregeling, dien je rekening te houden met het inleveren van diversen stukken namelijk;

  • Gemotiveerd verzoek noodzaak en haalbaarheid;
  • Liquiditeitsprognose;

Indien de schuld waarvoor verlenging wordt aangevraagd hoger is dan € 50.000 wordt bovendien om het volgende gevraagd:

  • Jaarstukken;
  • Derden verklaring;
  • Aanvullende informatie op verzoek van de belastingdienst.

Sowieso mag er in alle gevallen waar om een verlenging wordt verzocht geen sprake zijn van een pre-coronaschuld.

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.