Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Advies in
begrijpelijke
taal!’

Let op: Definitieve vaststelling TvL 3e kwartaal 2021 uiterlijk 31 augustus 2022!

Heeft u in het 3e kwartaal 2021 TvL subsidie aangevraagd bij RvO en ook ontvangen? Dan heeft u van het RvO een verzoek gekregen om uw werkelijke omzet over dat tijdvak door te geven, zodat het RvO uw TvL subsidie definitief kan vaststellen. De deadline voor de definitieve vaststelling is door het RvO bepaald op 31 augustus 2022 23:59 uur. Geeft u de werkelijke omzet niet tijdig door aan het RvO, dan is het mogelijk dat u het eerder ontvangen voorschot op de subsidie volledig aan het RvO zult moeten terugbetalen. Geef uw omzet dus tijdig door aan het RvO!

Bij vragen hierover kunt u uiteraard ook contact opnemen met één van onze adviseurs.

Comments are closed.