Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Meer tijd
om te
ondernemen!’

Wijzigingen inkomstenbelasting 2017 e.v.

Met de lancering van het belastingplan 2017 zijn bestaande regels aangepast of komen te vervallen.

Monumentenpanden
Per 1 januari 2017 zijn de uitgaven voor monumentenpanden niet langer aftrekbaar. Er geldt wel een overgangsregeling voor eigenaren die reeds onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan. Dit houdt in dat voor de jaren 2017 en 2018 een subsidieregeling in het leven is geroepen.

Studiekosten
Per 1 januari 2018 wordt de huidige aftrekmogelijkheid van studiekosten geschrapt. Hiervoor in de plaats komt een uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers, wat op een later tijdstip geconcretiseerd wordt.

Heffingskortingen in 2017
De maximale algemene heffingskorting bedraagt € 2.254.
De maximale arbeidskorting bedraagt € 3.223 en het startpunt van de afbouw ligt op € 32.444.
De algemene ouderkorting wordt € 1.292.

Belastingtarief
Het Belastingtarief voor de hoogste schijf (52%) vangt aan bij een box 1 inkomen van € 67.072. Dit ligt iets lager dan eerder werd voorgenomen.

Comments are closed.