Write your welcome headline here.

Welkom bij Heijmans

lees meer
  • mijn administratie in goede handen
  • mijn administratie in goede handen
‘Betrouwbare
accountant

met moderne
aanpak!’

Belastingvoorstellen 2021

Op Prinsjesdag zijn weer, naast de in een eerder belastingplan uiteengezette maatregelen, enkele nieuwe fiscale voorstellen kenbaar gemaakt. Hoewel onderstaande maatregelen nog niet definitief zijn, achten wij het zinvol dit alvast met jullie te delen.

Vennootschapsbelasting

Zoals eerder aangekondigd zal het tarief van de eerste schijf verder worden verlaagd naar 15%. Deze schijf zal echter worden opgerekt van € 200.000 naar € 245.000. De eerder aangekondigde verlaging van de tweede schijf gaat niet door en blijft derhalve 25% bedragen.

Naar verwachting zullen de nieuwe verliezen per 1 januari 2022 onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn. Dit is nu nog beperkt tot een periode van zes jaar.

Inkomstenbelasting

Met ingang van 2021 zal de belastingdruk op kleinere vermogens in box 3 verder worden verlaagd. Het heffingsvrije vermogen stijgt per persoon van € 30.846 naar € 50.000. Tevens worden de schijfgrenzen verder verhoogd. Om deze belastingverlichting te compenseren wordt het tarief verhoogd naar 31% (was 30%).

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor woningen welke niet als hoofdverblijf dienen (beleggers), stijgt per 1 januari 2021 van 2% naar 8%. Ook voor niet-woningen stijgt de overdrachtsbelasting naar 8%. Voor hoofdverblijven blijft de 2% wel gelden. Daarnaast geldt voor de starters de komende vijf jaar een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Werkkostenregeling

In verband met de coronacrisis werd voor 2020 de vrije ruimte verhoogd. Deze verhoging naar 3% wordt vooralsnog niet doorgezet, want vanaf 2021 bedraagt het percentage 1,7% voor de eerste € 400.000 en 1,18% voor het resterende deel van de loonsom.

Bij vragen over bovenstaande maatregelen helpt het team van Heijmans & Partners u graag verder. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Comments are closed.